Dropdownlist'i Veritabanından Doldurma Fonksiyonu

Arkadaşlar diyelim ki Dropdownlist’i veritabanınızdaki verilerle doldurmak istiyorsunuz ve ayrıca sadece veritabanı ögeleri değil bende öge eklemek istiyorum dediniz.

Örneğin;
Dil tablonuz var ve içerisinde “TR,EN,DE,RU,NL” diye itemlarınızı Dropdownlist’e eklemek istediniz. Ama birde başka item olarak “Bütün diller” diye eklemek istediniz.

public void DropDoldur()
{
ListItem item = new ListItem();
item.Value = “0”;
item.Text = “Bütün Dillerde Göster”;
item.Selected = true;
DropDownList1.Items.Add(item);
SqlConnection Cnn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings[“baymyo_baglanti”].ToString());
Cnn.Open();
SqlDataAdapter Da = new SqlDataAdapter(“SELECT [Id], [Baslik] FROM [tbl_Dil]”, Cnn);
DataSet Ds = new DataSet();
Da.Fill(Ds);
for (int i = 0; i < Ds.Tables[0].Rows.Count; i++)
{
item = new ListItem();
item.Value = Ds.Tables[0].Rows[i][“Id”].ToString();
item.Text = Ds.Tables[0].Rows[i][“Baslik”].ToString();
DropDownList1.Items.Add(item);
}
Cnn.Close();
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir