Asp.net – Page Post Back

Sayfa içerisindeki herhangi bir öğenin server’a gidip gelme olayı Postback‘tir. Sayfanın Postback olup olmadığını Page sınıfı altındaki Page.IsPostBack özelliği (property)…

Okumaya Devam Et →

Asp.Net – Fileupload ve İsimlendirme

Fileupload Save As ve İsimlendirme string dosyaadi = DateTime.Now.Year.ToString() + DateTime.Now.Month.ToString() + DateTime.Now.Day.ToString() + DateTime.Now.Hour.ToString() + DateTime.Now.Minute.ToString() + DateTime.Now.Second.ToString(); dosyaadi…

Okumaya Devam Et →

En Çok Kullanılan MS Sql kodları

Database Oluşturma Create DATABASE Dekorasyon Tablo Oluşturma USE [Dekorasyon] GO /****** Object: Table [dbo].[tbl_Iletisim] Script Date: 01/24/2012 18:42:50 ******/ SET…

Okumaya Devam Et →

Windows Tabanlı İlk Uygulama C#

1- Open Visual Studio 2010.
2- Click File… Than select New Project
3- Visual C# Project – “Console Application”..
4- Now we can write our codes.

namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“İlk uygulamam ” + DateTime.Now);
Console.ReadKey();
}
}
}

Okumaya Devam Et →

18 Nisan- 28 Mayıs "Küçük Dahiler Bilgisayar Kullanıyor: Kelebek Etkisi" Eğitim Gönüllülüğü

18 Nisan- 28 Mayıs “Küçük Dahiler Bilgisayar Kullanıyor: Kelebek Etkisi” Eğitim Gönüllülüğü (Atılım Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, TEGV işbirliği ile..)

Okumaya Devam Et →

Action Script 2.0 ile Movie Clip Özelliklerini Değiştirme

[swfobj src=”http://blengabs.com/wp-content/uploads/2011/07/kod.swf” width=”200″ height=”200″] Movie Clip Koordinatlarını Alma mv1._x; mv1._y; Movie Clip Alpha Değerini Alma mv1._alpha; Movie Clip Rengini Değiştirme…

Okumaya Devam Et →