Asp.net – DB'deki Vidyoyu Siteye Ekleme

Arkadaşlar öncelikle veritabanımıza bağlanıyoruz ve vidyomuzun linkini “videourl” değişkenimize atıyoruz.. Daha sonra HTML 5 destekli olan Video Player’a ekliyoruz..

SqlConnection Cnn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings[“baymyo_baglanti”].ToString());
Cnn.Open();
SqlDataAdapter Da = new SqlDataAdapter(“SELECT * FROM [VideoTablosu] where Id=” + Request.QueryString[“Id”], Cnn);
DataSet Ds = new DataSet();
Da.Fill(Ds);

string videourl = Ds.Tables[0].Rows[0][“VideoUrl”].ToString();

VideoDiv.InnerHtml = “<video width=\”240\” height=\”180\” controls=\”controls\”><source src=’../” + videourl + “‘ type=\”video/mp4\”  /><source src=’../” + videourl + “‘ type=\”video/ogg\”  /><source src=’../” + videourl + “‘ type=\”video/webm\”/><object data=’../” + videourl + “‘ width=\”320\” height=\”240\”><embed src='” + videourl + “‘ width=\”320\” height=\”240\” /></object></video>”;

Cnn.Close();

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir