Asp.net – Toplam Kayıt Sayısını Gösteren Fonksiyon

Veritabanındaki tabloda kaç kayıt bulunmakta olduğunu gösteren fonksiyon;

private int ToplamSayfaSayisi;//Toplam sayfa sayısı
private int ToplamKayitSayisi()// Toplam kayıt sayısını geri döndüren bir fonksiyon.
{
SqlConnection Cnn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["baglanti"].ToString());
Cnn.Open();
SqlCommand myComm = new SqlCommand("SELECT count(*) as toplam FROM [tbl_Sayfalar] ", Cnn);
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(myComm);
DataSet ds = new DataSet();
adapter.Fill(ds);
Cnn.Close();
return Convert.ToInt32(ds.Tables[0].Rows[0][0].ToString());
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir