Asp.net – Siteye QueryString ile Arama Ekleme

Siteye aramak eklemek istiyorsanız iki şekilde ekleyebilirsiniz bunlar;
1-Session – Bu yöntem sunucu belleği şişirmesine sebep olur.
2-QueryString – Bu yöntem en uygun olanıdır.

Öncelikle butona tıklandığında “Arama” Textbox ındaki yazıyı QueryString olarak göndermeliyiz..

protected void Button1_Click1(object sender, EventArgs e)
{
Response.Redirect("Default.aspx?q=" + Arama.Value);
}

Sql Kodu:

SELECT [Id], [Baslik] FROM [tbl_Haberler] where Baslik Like '%" + Server.HtmlDecode(Request.QueryString["q"]) + "%' ORDER BY [Id] DESC

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir