Asp.net – Mail Yollama Fonksiyonu

Aslında arkadaşlar dikkat ederseniz string mailmesaj css ile giydirilip yollanıyor.. Bu sayede yolladığınız mail şablon halinde gönderiliyor.

public static bool MailYolla(string konu, string mesaj, string kime)

{
string MailSunucuAdresi = “smtp.gmail.com”;
int MailSunucuPort = 587;
string mailkullaniciadi = “xxx@gmailcom”;
string sifre = “sifre123”;
string mailmesaji =
“<table width=’100%’ border=’0′ cellspacing=’10’ cellpadding=’0′ bgcolor=’#F4F4F4′><tbody><tr><td align=’center’ style=’font-family:Arial’><table width=’590′ border=’0′ cellspacing=’16’ cellpadding=’0′ bgcolor=’#FFFFFF’ style=’border:solid 1px #ddd;border-radius:5px;text-align:left’>”
+ “<h1>” + konu + “</h1><br/>”
+ mesaj + “<br/>”
+ “</table></td></tr></tbody></table>”;
try
{
MailMessage mail = new MailMessage();
SmtpClient SmtpServer = new SmtpClient(MailSunucuAdresi);
mail.From = new MailAddress(mailkullaniciadi);
mail.To.Add(kime);
mail.Subject = konu;
mail.Body = mailmesaji;
mail.IsBodyHtml = true;
SmtpServer.Port = MailSunucuPort;
SmtpServer.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(mailkullaniciadi, sifre);
SmtpServer.EnableSsl = true;
SmtpServer.Send(mail);
return true;
}
catch (Exception)
{
return false;
}
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir