Asp.net – .aspx sayfasında kod yazma

Arkadaşlar diyelim ki “Repeater” kullanıyoruz ve temamızda ürün listeliyoruz.. Ama temamızda ürün listelerken her dördüncü <li> tagımızda class=”last” bulunmakta bunu nasıl ekleyebiliriz bu konuyu anlatacağım..
Öncelikle kullanacağımız değişkeni urun.cs kısmında public olarak tanımlamamız lazım..
Urun.cs
public int sayi;

Urun.aspx
<div class=”listings”>
<ul id=”test” class=”display”><% sayi = 1; %>
<asp:Repeater ID=”Repeater1″ runat=”server”>
<ItemTemplate>

<% if (sayi % 4 == 0)
{ %> <li class=”last” >
<%}  else { %><li> <%} %>

<div class=”details”>
<h3><%#Eval(“Baslik”) %></h3>
<p>
<%#Eval(“Detay”) %>
</p>
<div class=”prodbuttons”>
<p class=”price”> <%#Eval(“Fiyat”) %></p>
<a href=’#’ class=”upper”>Detay..</a>
</div>
</div>
</li>
<% sayi++; %>
</ItemTemplate>
</asp:Repeater>
</ul>
</div>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir