Asp.net – Toplam Kayıt Sayısını Gösteren Fonksiyon

Veritabanındaki tabloda kaç kayıt bulunmakta olduğunu gösteren fonksiyon; private int ToplamSayfaSayisi;//Toplam sayfa sayısı private int ToplamKayitSayisi()// Toplam kayıt sayısını geri…

Okumaya Devam Et →

Asp.net – Page Post Back

Sayfa içerisindeki herhangi bir öğenin server’a gidip gelme olayı Postback‘tir. Sayfanın Postback olup olmadığını Page sınıfı altındaki Page.IsPostBack özelliği (property)…

Okumaya Devam Et →

Asp.Net – Fileupload ve İsimlendirme

Fileupload Save As ve İsimlendirme string dosyaadi = DateTime.Now.Year.ToString() + DateTime.Now.Month.ToString() + DateTime.Now.Day.ToString() + DateTime.Now.Hour.ToString() + DateTime.Now.Minute.ToString() + DateTime.Now.Second.ToString(); dosyaadi…

Okumaya Devam Et →

En Çok Kullanılan MS Sql kodları

Database Oluşturma Create DATABASE Dekorasyon Tablo Oluşturma USE [Dekorasyon] GO /****** Object: Table [dbo].[tbl_Iletisim] Script Date: 01/24/2012 18:42:50 ******/ SET…

Okumaya Devam Et →